За нас

Фирма ЕТ „ХЕЛГА-Светла Стоянова” започва дейността си през 1998г. като малък семеен бизнес в сектор растениевъдство. През годините фирмата се разраства и постепенно разширява своята дейност, като към 2011г. компанията работи и е лидер в района на Плевен в сферата на  зърнопроизводството, продажби и сервиз на селскостопанска техника и консултантски услуги в областта на земеделието. Базата и е разположена в с. Горна Митрополия на 15 км. от град Плевен – считан за един от най-плодородните райони в България.  ЕТ „ХЕЛГА-Светла Стоянова” съсредоточава своята дейност в отглеждането на зърнени култури, като през първите години се стреми към увеличаване на обработваемите площи, с цел разрастване  и модернизация на производството. Обработваните от ЕТ”Хелга – Светла Стоянова” площи са достигнали над 30 000 дка, като  за тази дейност фирмата разполага с най-модерната и прецизна техника както и високо квалифициран екип от специалисти.

Нашите предимства

  • Основните култури, които фирмата отглежда  са: рапица, жито, слънчоглед и царевица.
  • Базата на ЕТ „ХЕЛГА-Светла Стоянова” е разположена на площ от 45 дка. Това включва складови помещения, силозно стопанство, административни сгради, собствена сервизна база за техниката, вътрешна инфраструктура  и навеси за съхранение на машините.
  • Техниката, с която разполага фирмата е около 15 трактора, 4 комбайна, прикачен инвентар, самоходна пръскачка, камиони, ремаркета и др.
  • Силозното стопанство – на водеща марка в световен мащаб
  • Персоналът на фирмата е  млад и квалифициран, достигащ 30 постоянно заети работници.

Нашите цели

Целта на ЕТ „ХЕЛГА-Светла Стоянова” е да притежава най-модерната и най-съвременната техника, плюс най-рационалните технологии, за да има и количество и качество на производството.  С достигане на сегашния си капацитет, фирмата започва да насочва вниманието си към осъществяване на прецизно земеделие и достигане на все по-високо качество на произвежданата продукция. Всеки един от етапите се следи прецизно, като се започне от подготовка, сеитба, третиране на почвата и  растенията с препарати, защита от нежелани вредители, събиране на реколтата и нейното правилно съхранение.

През 2011г. ЕТ „ХЕЛГА-Светла Стоянова” има много добри резултати, които се дължат на новите съвременни машини и  технологии, които използва, както и на доброто  сътрудничество с различни фирми.

Средният добив при пшеницата е  над 600 килограма, при царевицата средният добив е около 1000 кг.,  при  рапицата- 350-400 кг/дка . Фирмата е постига и  едни от най-добрите резултати и при слънчогледа – на

производствените участъци тази и миналата година средният добив е 350 кг/дка, а при опитните полета резултатите при отделните хибриди са между 400 и 500 килограма..

Екипът

Светла Петрова Стоянова – Управител и собственик на ЕТ”ХЕЛГА – Светла Стоянова”

„ За мен формулата на успеха се състои в съвременни машини, технологии и упорит труд. Бъдещето на България е в земеделието. Аз се радвам, че съм имала този шанс, че съм взела това решение, без да съм си представяла в онези трудни времена, че нещата ще стигнат дотук!”

Собственикът на фирмата – Светла Стоянова, има признание  на  национално ниво с поредицата от грамоти, една от които е от Добричкия панаир за принос на жените в агробизнеса.