Консултантска дейност

ЗА НАС

Консултантската дейност се извършва от „Плевен Агро Консулт“   ЕООД.  Служителите на фирмата са специализирани в подготовката, разработката и управлението на проекти по „Програмата за развитие на селските райони“.
Фирмата развива дейността си от началото на 2008 година. Основни клиенти на фирмата са земеделски производители и предприятия развиващи дейността си в областта на производството и преработката на земеделски продукти.  Също така извършваме консултации по всички останали Мерки на „Програмата за развитие на селските райони“.

ОПИТ

Най-голям брой реализирани  проекти от нас  са по мерки: 121, 123, 112, 311,312, 214 от „Програмата за развитие на селските райони“.

ЕКИП

Екипът ни се състои от млади и енергични служители с богат опит в администрирането на европейски проекти.