Helga sowing corn

Засяване на царевица

За да се пристъпи към сеитба на царевицата, температурата на почвата на дълбочина 10 см трябва да е достигнала трайно 8-10°С. За почвено-климатичните условия на България, сеитбата трябва да се извърши между 5 Април и 5-10 Май. По-ранната или по-късна сеитба от този срок водят до занижени резултати.  По-ранната сеитба гарантира необходимата влага за поникване на културата, но е свързана и с риска температурата на почвата да падне под 10°С и семената да забавят развитието си или дори да загинат. При късна сеитба може да се получи просъхване на почвата и необходимата влага за покълване на семената да бъде недостатъчна. Оптималната гъстота за сеитба на царевица зависи от избрания хибрид, типа на почвата и технологията на отглеждане (обработка на почвата, поливни или неполивни условия, междуредово и вътрередово разстояние и др.).

Препоръчителната гъстота на посева в зависимост от зрелостта на хибрида, при неполивни условия е както следва:

Ранни хибриди – 6500 – 7000 реколтирани растения/ дка

Средно-ранни хибриди – 6000 – 6500 реколтирани растения/ дка

Късни хибриди – 5500 – 6000 реколтирани растения/ дка.

Междуредовото разстояние при сеитба на царевица най-често е 70 см. Увеличаването на междуредието при неполивни условия на отглеждане до 90 см., при запазване броя растения на декар, не води до промяна в добива.

Дълбочината на сеитба трябва да е 6-8 см. Тя зависи основно от структурата на почвата и влагозапасеността в момента на сеитба. При тежки почви с глинеста структура дълбочината се намалява до 4-6 см. Дълбочината на сеитба се определя и от големината на семената. Тя не трябва да надхвърля в сантиметри, диаметъра на семето в милиметри.

Сеитбата се извършва с прецизни сеялки за окопни култури. Тя трябва да започне с ранните хибриди, от полета с лек почвен тип, които просъхват по-бързо и да завърши с късните хибриди.

Helga fertilization corn

Наторяване на царевица

Царевицата реагира на торене с оборски тор. При отглеждане на царевица при неполивни условия трябва да се внасят по 2-3 тона оборски тор на декар, а при поливни 3-4 тона, преди извършването на оранта. Торовите норми при царевицата се определят в зависимост от предшественика, запасеността на почвата с хранителни вещества, планувания добив, климатичните условия и начина на отглеждане. Примерни норми за нашите условия при неполивни условия са 9-14 кг N, 4-6 кг, Р2О5 и 4-6 кг К2О на декар, а при поливни – съответно 20-26, 10-14 и 8-10 кг на декар. Фосфорните и калиевите торове се внасят преди оранта. Азотните торове при неполивни условия се внасят преди сеитбата на царевицата, а при поливни – 1/2 предсеитбено и 1/2 като подхранване. Добри резултати се получават от торене на карбонатни черноземи и смолници с цинк, а на сиви горски почви с молибден.

Helga corn spraying

Пръскане на царевица

Грижите за царевицата през вегетацията се състоят в борбата срещу плевелите, подхранване при поливни условия, напояване, борба с болестите и неприятелите. Механичната борба с плевелите се свежда до брануване и окопаване. Може да се извършат две бранувания в зависимост от заплевеляването, първото – няколко дни след сеитбата, а следващото до фаза 3-и – 5-и лист. Първото окопаване се извършва на дълбочина 10-12 см във фаза 3-и – 5-и лист, второто след 10-15 дни на дълбочина 8-10 см. Много важно е контролът с плевелите да се изведе в ранните фази от развитието на културата (до 6-7 лист), за да се избегне конкурирането за вода, светлина и хранителни вещества. За контрол се използват почвени и вегетационни хербициди, изборът на които трябва да се съобрази с особеностите на всяко поле, плевелния състав, агроклиматичните условия.

Helga harvesting corn

Прибиране на царевицата

Царевицата се прибира напълно механизирано и се извършва по три начина – на кочани, на зърно и целорастенийно. На кочани царевицата се прибира до края на пълна зрелост при влажност до 25%. На зърно царевицата се прибира със зърнокомбайни, снабдени с адаптери в пълна зрелост при влажност 12-18%. Напоследък се осъществява прибирането на зърно при висока влажност – 30-35%.

Съхранение на царевица

Първо, зърното трябва да бъде сортирано според нивото на влага, така че да можете да определите какви видове обработка трябва да приложите към него. При влажност 14-15% можете веднага да изпратите реколтата на склад. Влажност 15.5-17% показва необходимостта от сушене или вентилация.

Силозно-складовата база с която разполагаме ни позволява да приемаме и съхраняваме всички видове зърнено-житни, маслодайни и технически култури при гарантирано оптимални условия.

Helga Pleven Silos

Все по-голяма популярност придобива и още един метод – съхраняването в големи и здрави полиетиленови чували. AGRAR – bag е немска компания, която произвежда машинни системи и оборудване за съхранение без загуби на селскостопански продукти в чували.

Helga Pleven AGRAR-bag Bags

Съхранение на сухи или влажни продукти в чували:

  • зърно
  • маслодайни семена
  • царевица
  • торове
  • пелети
  • други насипни
Helga Pleven Agrar Bagger Grainprofi

AGRAR-bagger Grainprofi е машина за пълнен на чувалите с производителност до 400 т/ч.
Необходима мощност – мин. 80 к.с.
Променлива тунелна система – 2, 4 / 2, 7 / 3,0 метра

Размер на бункера:

  • дължина – 3,90 м
  • широчина – 2,40 м
  • височина – 2,50м
  • обем – около 7 м3

Начини на пълнене: телескопичен/челен товарач претоварващо ремарке опция easy loader 120 – камиона директно разтоварва в бункера

Опции за съхранение: твърда повърхност – асфалт, бетон, павета и др.; ливада; стърнища

AGRAR-bag ex-bag e машина за напълно автоматизарано изваждане или претоварване на съхраняваната продукция. Задвижва се от трактор чрез кардан; Хидравлично свалящи се оси; Чувалът остава напълно празен; Производителност – 120 т/ч; Необходима мощност 80 к.с.; Макс. височина на товарене 4,40 м. ; Бързо и лесно за използване; Без загуби; Без начупване и остатъци; Изваждане на зърното чрез измитащ шнек; Изпразненият чувал се навива без да оставя отпадък;

Helga Pleven AGRAR-bag Ex Bag

Произвоство на зърнени култури

Helga Pleven Wheat

Пшеница

Пшеницата е култура със слаба самопоносимост, поради което изборът на предшественик е важен елемент от технологията на отглеждане...

Прочети още
Helga Pleven Sunflower

Слънчоглед

Слънчогледа е едногодишно културно растение. При избора на поле за отглеждане следва да се изхожда от изискванията на слънчогледовата култура към предшественика...

Прочети още
Helga Pleven Corn

Царевица

Царевицата е топлолюбиво растение, чийто високи температурни изисквания се проявяват още в периода на сеитба. Покълването се осъществява при температура на почвата от 8-10°С...

Прочети още