Засяване на слънчоглед

За засяването се вземат семена от едрите фракции, които трябва да имат добра чистото и висока кълняемост. При нужда се третират срещу болести и неприятели. Най-подходящи почви за отглеждане на слънчоглед са: чернозем, смолници, тъмносивите и наносните почви. Не се развива добре на кисели и засолени почви, оптимално pH 6-7. Подходящ период за засяването на слънчогледа е за южна България към 15-20 март, а за северна към 25март-10 април когато температурата на почвата се повиши до 8-10 градуса. Засяването се извършва редово-пунктирно с пневматична сеялка на дълбочина 5-7 см. Разстоянията между редовете са 70 см, а в реда 26-28 см. При тези норми на разстояния не декар се засяват към 6000 семена и се получават около 4500-5000 растения. Слънчогледът е топлолюбива култра. През вегетацията му е нужна температурна сума от 2 600 до 2 850 градуса. Семената поникват за около 15 дни при температура 8-10 градуса и за 9-10 дни при 15-16 градуса. При покълване семената понасят температура до минус 4-6 градуса.

Helga fertilization Sunflower

Наторяване на слънчоглед

У нас слънчогледа се тори главно с минерални торове, също реагира добре и на органично торене, при по-бедни почви. Ако има оборски тор, той се разпределя по 1,5-2 тона на декар. В зависимост от почвените запаси и планираните добиви почвата се обогатява и с минерални торове. Средни препоръчителни норми на торене: при не поливни условия по 10-12 кг азот и фосфор на декар, а при поливни по 16-18 кг азот и фосфор и 12-14 кг калий.

ВИДОВЕ Торове от гамата ALFA COTED™

ALFA AMONIA N36.1

Продуктът съдържа: амиден и нитратен азот (N). Той е идеален заместител при предсеитбено и площно приложение/подхранване. Употребата на ALFA AMONIA N 36.1 е ЕДНОКРАТНО торене с доза 70% от конвенционалната азотна торова норма на различните земеделски стопанства. Тази формула замества от 1 до 3 наторявания.

ALFA COAT NP 25-30

Продуктът съдържа: амиден, нитратен азот (N) и фосфор (Р). Верен заместител на предсеитбеното торовнасяне. Употребата на ALFA COAT NP 25-30 е ЕДНОКРАТНО торене с доза 50% от конвенционалната азотна торова норма на различните земеделски стопанства.

ALFA ZEUS N45

Продуктът съдържа: карбамиден азот (N). Приложение за предсеитбено и площно подхранване. ALFA ZEUS N45 се използва за ЕДНОКРАТНО торене с доза 50% от конвенционалната торова норма на земеделските стопанства използващи обикновен карбамид.

helga sunflower spraying

Пръскане на слънчоглед

Съществено значение в борбата с плевелите при слънчогледа заема сеитбообращението. Площите предназначени за слънчоглед трябва да бъдат чисти от многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели. През пролетта в зависимост от състоянието на почвата, от времето на сеитбата и степента на заплевеляване се извършват предсеитбените обработки. Чрез тях се унищожават поникналите плевели. Извършва се култивиране с брануване, което трябва да съвпадне с масовото пролетно поникване на плевелите. Важно значение в борбата с плевелите при слънчогледа имат и междуредовите механични обработки през вегетацията на културата. Те се провеждат след като слънчогледа е формирал 2-3-та двойка същински листа и продължават до развитието на 5-6-та двойки листа. Броят им се определя от заплевеляването. Най-добри резултати се получават, когато междуредията се култивират на дълбочина 6-8 см. Броят на вегетационните обработки, както и пълното им изключване не влияят върху добива от слънчогледа, ако посевите са чисти от плевели. Хербицидите при слънчогледа спестяват вегетационните обработки. Вярното решение е в избора на подходящ продукт. Най-ефикасният метод за борба с плевелите при слънчогледа е химичният, чрез използването на хербициди.

helga harvesting sunflower

Прибиране на слънчоглед

Прибирането на слънчогледа се извършва в пълна зрялост, когато влагата в семената е под 12%. ПРИБИРАНЕ – извършва се когато 80-90% от питите са вече кафяви или са изсъхнали. Ако прибирането стане по-рано от тази фаза слънчогледът се рони по-малко но влажността на семената е висока и се налага пресушаване .Механизираното прибиране на слънчогледа става със зърнени комбайни,снабдени със специални приспособления-жътварки.

Съхранение на слънчоглед

Семената от слънчоглед спадат към трудно съхраняващите се. Те са доста хигроскопични и лесно се развалят, поради което следва да се съхраняват само в закрити складове и периодично да се размесват.

Силозно-складовата база с която разполагаме ни позволява да приемаме и съхраняваме всички видове зърнено-житни, маслодайни и технически култури при гарантирано оптимални условия.

Helga Pleven Silos

Все по-голяма популярност придобива и още един метод – съхраняването в големи и здрави полиетиленови чували. AGRAR – bag е немска компания, която произвежда машинни системи и оборудване за съхранение без загуби на селскостопански продукти в чували.

Helga Pleven AGRAR-bag Bags

Съхранение на сухи или влажни продукти в чували:

  • зърно
  • маслодайни семена
  • царевица
  • торове
  • пелети
  • други насипни
Helga Pleven Agrar Bagger Grainprofi

AGRAR-bagger Grainprofi е машина за пълнен на чувалите с производителност до 400 т/ч.
Необходима мощност – мин. 80 к.с.
Променлива тунелна система – 2, 4 / 2, 7 / 3,0 метра

Размер на бункера:

  • дължина – 3,90 м
  • широчина – 2,40 м
  • височина – 2,50м
  • обем – около 7 м3

Начини на пълнене: телескопичен/челен товарач претоварващо ремарке опция easy loader 120 – камиона директно разтоварва в бункера

Опции за съхранение: твърда повърхност – асфалт, бетон, павета и др.; ливада; стърнища

AGRAR-bag ex-bag e машина за напълно автоматизарано изваждане или претоварване на съхраняваната продукция. Задвижва се от трактор чрез кардан; Хидравлично свалящи се оси; Чувалът остава напълно празен; Производителност – 120 т/ч; Необходима мощност 80 к.с.; Макс. височина на товарене 4,40 м. ; Бързо и лесно за използване; Без загуби; Без начупване и остатъци; Изваждане на зърното чрез измитащ шнек; Изпразненият чувал се навива без да оставя отпадък;

Helga Pleven AGRAR-bag Ex Bag

Произвоство на зърнени култури

Helga Pleven Wheat

Пшеница

Пшеницата е култура със слаба самопоносимост, поради което изборът на предшественик е важен елемент от технологията на отглеждане...

Прочети още
Helga Pleven Sunflower

Слънчоглед

Слънчогледа е едногодишно културно растение. При избора на поле за отглеждане следва да се изхожда от изискванията на слънчогледовата култура към предшественика...

Прочети още
Helga Pleven Corn

Царевица

Царевицата е топлолюбиво растение, чийто високи температурни изисквания се проявяват още в периода на сеитба. Покълването се осъществява при температура на почвата от 8-10°С...

Прочети още