Helga Pleven Sowing Wheat

Засяване на пшеницата

Пшеницата се засява на „слята повърхност“, т.е. на междуредие 9–15 см в зависимост от сеялките. Оптималният агротехнически срок е 1–20 октомври. Оптималната посевна норма е 500–550 кълняеми семена на кв. м, а оптималната дълбочина на сеитбата е 3–4 см. При ранни срокове на сеитба на пшеница (5 септември) растенията през есента братят прекомерно много, създават по 6 – 7 и повече братя, развиват голяма надземна маса, често прерастват и след това имат понижена зимоустойчивост, значително се повреждат от житни мухи и болести, от което добивът намалява средно с 5,7 ц/ха. Най-високата загуба на зърно – 136 кг/дка – има при късни срокове на сеитба (15 октомври), когато добивът е средно 270, докато при оптимални срокове той е 420 – 450 кг/дка. При късни срокове на сеитба пшеницата не успява да брати есента, образува по-малко от три-четири листа, братенето и формирането на кореновата система протичат основно през пролетта в условия на дълъг ден и високи температури, което затормозва растежните процеси. Затова късно засятата пшеница изостава в растежа, има слабо развита коренова система, която обикновено се разполага в повърхностния почвен слой на дълбочина от 50 – 70 см и не може да използва влагата от дълбоките слоеве. В резултат на това снабдяването на растенията с влага е лошо, те стават много неустойчиви на суша и формират нисък добив зърно.

Helga Pleven fertilization wheat

Наторяване на пшеницата

Пшеницата е култура изключително взискателна към торенето, но при правилното приложение на хранителни вещества ни се отблагодарява със значително по-високи добиви и качество. Торовете ALFA COATED имат качествени и капсули, които могат да бъдат ползвани без проблем, дори и с най-модерната и прецизна техника за торовнасяне. Технологията за контролирано освобождаване е базирана на полимерна молекула, която обгражда и защитава Азота (N), като водейки се единствено от почвената температура, го освобождава в зависимост от нуждите на растението.
Темпрературният минимум на почвата 10°С
Темпрературният максимум на почвата 21°С
Полимерната обвивка (капсула) е с издръжливост от 2 до 4 месеца в зависимост от почвената температура. До 20 календарни дни след предсеитбено торене са необходими на водата, да проникне през стените на капсулата до елементите във вътрешността. При температура на почвата над 10ºС водата втечнява Азота (N) и той излиза чрез нея в течно състояние. Това продължва три месеца, следвайки вегетацията на културата.

Helga Pleven wheat spraying

Пръскане на пшеницата

Сборно, житните плевели имат много по-голяма вредоносност в сравнение с широколистните плевели – поради това е изключително важно борбата с житните плевели да започне колкото се може по-рано след сеитбата на зимните житни култури. Вредата от житните плевели при липса на контрол е много значителна и силно намалява добивите от декар. При изборът на хербицид трябва да се вземе предвид тежестта и вида на заплевеляване като най-важно е да се контролират най-вредоносните плевели, които намаляват добива в най-голяма степен, а именно: дивият овес (Avena spp.), който може да нанесе най-значителни щети за добива, намалявайки го с 25%; райграсът (Lolium spp.) – щети до 20% от добива; лисичата опашка (Alopecurus myosoroides) – щети до 18% от добива; тръстичината (Phalaris spp.) – минимум 15% от добива. По време на вегетацията житните култури се нападат от редица болести и неприятели, които оказват пряко въздействие върху реколтата. Болестите по пшеницата и ечемика са един от най-съществените фактори за зърнопроизводство и ако контролът върху тях не е адекватен, опасността от загуба на милиони тонове продукция и влошаване на качеството й е много голяма. С най-голямо значение са болестите, които нанасят поражения по листата и стъблата на житните растения по време на вегетацията – брашнеста мана, кафява ръжда, жълта ръжда, септориоза (ран листен пригор), мрежести петна по ечемика, при определени условия – фузариум по класа и др. Загубите от добива могат да достигнат до 25 – 30% за всяка болест поотделно и се дължат основно на намаляване броя на класовете и семената. Броят на семената намалява, когато са засегнати последните два листа и флаговият лист. В резултат от пораженията по листата семената остават дребни, спаружени, бедни на белтъчини и с понижено качество.

Helga Pleven harvesting wheat

Прибиране на пшеницата

Прибирането на пшеницата се нарича жътва. Извършва се със зърнокомбайни през периода от 15–20 юни (за най-топлите райони на страната) до 20 юли (за най-хладните). След жътвата зърното се извозва на зърноплощадки, където се почиства първично и се складира. Зърното от пшеница е сравнително лесно съхраняващо се.

Съхранение на пшеницата

Силозно-складовата база с която разполагаме ни позволява да приемаме и съхраняваме всички видове зърнено-житни, маслодайни и технически култури при гарантирано оптимални условия.

Helga Pleven Silos

Все по-голяма популярност придобива и още един метод – съхраняването в големи и здрави полиетиленови чували. AGRAR – bag е немска компания, която произвежда машинни системи и оборудване за съхранение без загуби на селскостопански продукти в чували.

Helga Pleven AGRAR-bag Bags

Съхранение на сухи или влажни продукти в чували:

  • зърно
  • маслодайни семена
  • царевица
  • торове
  • пелети
  • други насипни
Helga Pleven Agrar Bagger Grainprofi

AGRAR-bagger Grainprofi е машина за пълнен на чувалите с производителност до 400 т/ч.
Необходима мощност – мин. 80 к.с.
Променлива тунелна система – 2, 4 / 2, 7 / 3,0 метра

Размер на бункера:

  • дължина – 3,90 м
  • широчина – 2,40 м
  • височина – 2,50м
  • обем – около 7 м3

Начини на пълнене: телескопичен/челен товарач претоварващо ремарке опция easy loader 120 – камиона директно разтоварва в бункера

Опции за съхранение: твърда повърхност – асфалт, бетон, павета и др.; ливада; стърнища

AGRAR-bag ex-bag e машина за напълно автоматизарано изваждане или претоварване на съхраняваната продукция. Задвижва се от трактор чрез кардан; Хидравлично свалящи се оси; Чувалът остава напълно празен; Производителност – 120 т/ч; Необходима мощност 80 к.с.; Макс. височина на товарене 4,40 м. ; Бързо и лесно за използване; Без загуби; Без начупване и остатъци; Изваждане на зърното чрез измитащ шнек; Изпразненият чувал се навива без да оставя отпадък;

Helga Pleven AGRAR-bag Ex Bag

Произвоство на зърнени култури

Helga Pleven Wheat

Пшеница

Пшеницата е култура със слаба самопоносимост, поради което изборът на предшественик е важен елемент от технологията на отглеждане...

Прочети още
Helga Pleven Sunflower

Слънчоглед

Слънчогледа е едногодишно културно растение. При избора на поле за отглеждане следва да се изхожда от изискванията на слънчогледовата култура към предшественика...

Прочети още
Helga Pleven Corn

Царевица

Царевицата е топлолюбиво растение, чийто високи температурни изисквания се проявяват още в периода на сеитба. Покълването се осъществява при температура на почвата от 8-10°С...

Прочети още